Senarai Western Union Agent Di Malaysia
Nota: proses pengiraman wang dari serata dunia yang memggunakan Western Union adalah cara mudah dan cepat sesuai bagi meraka yang tidak mempunyai akaun bank. Penerima harus mendapatkan butir-butir yang diperlukan dari pengirim seperti nama penuh yang betul ejaannya dan jumlah yang dikirim dengan tepat untuk melancarkan proses penerimaan atau pengeluarannya. ia juga menggunakan No kod pengiriman yang telah ditentukan.