Dunia Penuh Ajaib

Bumi ciptaan tuhan yang maha esa ini penuh dengan keajaipannya. Hanya orang-orang yang berfikir saja yang akan mengakui kebesaran penciptanya.


Masjidil Aqsha, Yerusalem, Dome of The RockWave Rock Hyden, Australia Gelombang batu seperti ombak ini sudah ada 2.700jt tahun yang lalu menurut peneliti.Moving Rock Belum ada penelitian tentang batu ini, dan tiada seorangpunpun yang pernah melihat batu ini benar-benar berjalan, cuma jejaknya saja yg dinyatakan seperti batu ini mampu berjalan atau bergeser.Pantai Air Manih, Minnagkabau Padang. diceritakan batu ini adalah seorang anak yang dikutuk oleh Ibunya, kerana derhaka.