Kandungan Sebenar Buku Pengukir Nama Johor

Bacalah Petikan penulisan sebenar dari buku Pengukir Nama Johor agar tiada lagi kekeliruan fakta dalam sejarah negeri Johor