Kembar Siam Tampa Kaki

Gelagat Manusia yang dilahir kembar tetapi melekat antara keduanya dan tidak juga mempunyai kaki.