Nabi Idris Melihat Syurga Dan Neraka

Untuk mempertebal imannya, Idris meminta kepada Allah Swt. agar diizinkan untuk melihat syurga dan neraka.


Allah Swt. memenuhi permohonan Idris tersebut. Bersama Izrail, Idris mengunjungi neraka dan melihat api neraka yang berkobar serta berbagai siksaan di dalamnya. Kemudian Izrail membawanya ke syurga. Di sana Idris bertemu dengan Malaikat Ridwan dan melihat nikmat yang diberikan Allah Swt. untuk para penghuni surga.