Tindik Dalam Mata Yang Menarik

Tindik mata adalah proses implantasi permata kecil dipermukaan mata. ia adalah perhiasan yang direka khas dengan deameter kira-kira hanya 3.5 mm

Tindik Dalam Mata Yang Menarik


Presedur implantasi dimata ini mengambil masa kira-kira lima belas minit dan memerlukan kos antara $600 - $1200 (RM1800 - RM3600)