Video Bagaimana Hukuman Rejam Dilaksanakan

Video menunjukan bagaimana hukuman rejam sampai mati dilaksanakan. hukuman seperti ini telah diamalkan di Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria dan Arab Saudi.

HukumanSeseorang yang melakukan Zina Muhsan, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman had (rejam) iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab I’anah Al- Thalibin juzuk 2 muka surat 146